Programma

Tijdens 7 sessies wordt theorie afgewisseld met workshops en getuigenissen van ondernemers. De sessies en discussies worden geleid door ervaringsdeskundigen, terwijl onze innovatieadviseurs u bijstaan met raad en daad. Bovendien biedt de Innovatieschool een ideaal platform om van gedachten te wisselen met collega’s uit andere bedrijven die gelijkaardige problemen als u ervaren.

Marktgericht innoveren (Geert Vanhees – 4Growth)
Een vernieuwing wordt pas een innovatie genoemd als het succesvol is op de markt. Marketing is dan ook een essentieel onderdeel van het innovatieproces. Van bij het begin rekening houden met de wensen van de klanten, verhoogt bovendien de kans op succes.


Projectmatig werken (Chris Kindermans – Kindermans Van Langenhove Associates BVBA)
Bij een innovatieproject zijn verschillende partijen betrokken. Een goede communicatie tussen alle partijen, doen wat er moet gebeuren, het respecteren van deadlines, het centraliseren van de resultaten en het nemen van de juiste keuzes zijn uiterst belangrijk. Project management kan hierin ondersteunen.

Creativiteit en trends (Dirk De Boe – Creashock)
Nieuwe ideeën komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het observeren van nieuwe trends in de maatschappij, bij klanten en leveranciers kunnen een gigantische bron van inspiratie zijn.

Innovatiestrategie & Ondersteuning van innovatieprojecten  (Agentschap Innoveren & OndernemenInnovatiecentrum LimburgFlanders Investment & Trade)
– Duurzame innovatie vraagt om een duidelijke toekomstvisie. Een bedrijf dat wil investeren in innovatie, zorgt best voor een heldere strategie. Naarmate deze duidelijker wordt, wordt de afweging van mogelijke innovatieprojecten immers makkelijker.
– Financiering en internationalisering van innovatieprojecten
– Innovatie en export zijn belangrijke groeifactoren voor een bedrijf. Deze aspecten vragen echter ook belangrijke financiële en andere inspanningen van uw bedrijf. De Vlaamse overheid kan u hierin ondersteunen.

Intellectueel eigendomsrecht (Marie-José Luys – V.O. Patents and Trademarks)
Daarnaast is het ook belangrijk om uw nieuw product tegen namaak te beschermen. Hiervoor bestaan verschillende manieren zoals patenten, merken en modellen. Een afweging van de talloze voor- en nadelen is echter noodzakelijk.

Change management (Peter Engelborghs – D-na)
Innovatie is doordrongen van veranderingen. Het vereist een openheid voor verandering in de omgeving, maar ook tijdens het innovatieproject wijzigen de resultaten, de aanpak en soms ook de noodzakelijke richting. Binnen een team of organisatie gaat niet iedereen even gemakkelijk om met deze veranderingen. Nochtans bestaan hiervoor talloze tips en tricks.

Samenwerken (Edwin Kaats – common eye)
Kennisontwikkeling, innovatie, versterking van klantgerichtheid en het doorbreken van ketenbarrières, zijn niet mogelijk zonder samenwerking tussen organisaties. Succesvolle samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Modellen, waarin op een overzichtelijke en gestructureerde wijze de condities voor effectieve samenwerking geconcretiseerd worden, en praktische tools kunnen u hierbij helpen.